گفتگو با سایت گفتگوی هارمونیک

گفتگوی ژورنال موسیقی با ساناز سیداصفهانی در چهار قسمت توسط سجادپورقناد برای کتاب (( نامبرده ، حسین سرشار )) در لینک های زیر قابل مشاهده هستند . 

 

بخش اول : نسل ما از اتفاقات بزرگ هنری دور افتاده .  

بخش دوم : استقبال خوب بوده .  

بخش سوم : مگر هنر گناه است ؟ 

بخش چهارم : هنرمندان برای خود رازهایی دارند .  

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 59 بازدید